Đăng ký

Công thức tính diện tích và thể tích hình chỏm cầu

   

+) Thể tích hình chỏm cầu được tính theo công thức sau:

              \(V=\pi h^2(R-\dfrac{h}{3})=\dfrac{1}{6} \pi h(h^2+3 r^2)\)

+) Diện tích hình chỏm cầu được tính theo công thức sau:

              \(A=2 \pi Rh=\pi (r^2+h^2)\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào