Đăng ký

Công thức tính diện tích, chu vi và đường chéo hình vuông

       

+) Chu vi hình vuông được tính như sau:

             \(P=4 \times a\)

+) Diện tích hình vuông được tính như sau:

             \(A=a^2\)

+) Đường chéo hình vuông được tính như sau:

             \(d=a \times \sqrt{2}\)