Đăng ký

Công thức tính diện tích, chu vi và đường chéo hình chữ nhật

      

+) Chu vi hình chữ nhật được tính như sau:

                 \(P=(a+b) \times 2\)

+) Diện tích hình chữ nhật được tính như sau:

                 \(A=a \times b\)

+) Đường chéo hình chữ nhật được tính như sau:

                 \(d=\sqrt{a^2+b^2}\)