Đăng ký

Công thức góc bội

   Công thức góc bội:

  • \(sin2\alpha= 2sin\alpha.cos\alpha\)
  • \(cos2\alpha= 2cos^2\alpha -1 = 1-2sin^2\alpha= cos^2\alpha - sin^2\alpha\)
  • \(tan2\alpha= \dfrac{2tan\alpha}{1-tan^2\alpha}\)
  • \(cot2\alpha= \dfrac{cot^2\alpha-1}{2cot\alpha}= \dfrac{cot\alpha-tan\alpha}{2}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào