Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Quê hương - Soạn tiếng việt lớp 3

    1. Nghe - viết bài Quê hương (3 khổ thơ dầu)

        Em đọc bạn viết và ngược lại rồi kiểm tra cho nhau.

      - Những chữ viết hoa trong bài chính tả gồm tất cả các chữ cái đầu mỗi dòng thơ.

    2. Điền vào chỗ trống “ét” hay “oét”?

       Em điền như sau:

      + Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét.

      3. Viết lời giải các câu đố.

   a) Để nguyên, ai cũng lặc lè

     Bỏ nặng, thèm sắc - ngày hè chói chang.

       (Đó là những chữ: nặng - nắng)

Có sắc mọc ở xa gần
Có huyền vuốt thẳng áo quần cho em.

      (Đó là những chữ: lá - là (ủi quần áo))

b)  Để nguyễn giữa đầu và mình

 Đổi sang dấu ngã sẽ thành bữa cơm.

         (Đó là những chữ: cổ - cỗ)

Không dấu - trời rét nằm cong
Thèm huyền - bay lả trên đồng quê ta.

Có hỏi  - xanh tươi mượt mà

Trâu bò vui gặm nhẫn nha từng đàn.

        (Đó là những chữ: co - cò - cỏ)