Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe-Viết): Quê hương ruột thịt - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Nghe- viết bài Quê hương ruột thịt SGK trang 78.

  • Bạn đọc em viết và ngược lại rồi kiểm tra cho nhau.

- Những chữ viết hoa trong bài. Gồm những chữ cái đầu câu và tên riêng của người. (Chữ “Chị, Sứ, Và”).

   2. Tìm 3 từ chứa tiếng có vần “oai”, 3 từ chứa tiếng có vần “oay":

    Đó là những từ:

   - oai: quả xoài, củ khoai, thể loại.

   - oay: xoay tròn, loay hoay, ngoáy.