Câu 3 trang 127 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

Hướng dẫn giải

Quá trình bài tiết nước tiểu gồm :

+ Quá trình lọc ở các cầu thận tạo ra nước tiểu đầu.

+ Quá trình hấp thu lại nước và các chất còn cần thiết (có trong nước tiểu đầu) để tạo nước tiểu chính thức.

+ Nước tiểu chính thức vào bể thận , qua ống dẫn nước tiểu xuống bóng đái chờ thải ra ngoài nhờ hoạt động của cơ vòng ống đái , bóng đái và cơ bụng.

Tags bài tiết nước tiểu

Có thể bạn quan tâm