Câu 2 trang 146 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Giải thích vì sao người sau rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Hướng dẫn giải

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

Tags trụ não tiểu não và não trung gian

Có thể bạn quan tâm