Câu 2 trang 128 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Thế nào là miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu?

Hướng dẫn giải

- Miễn dịch đặc hiệu gồm miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào , xảy ra khi có kháng nguyên xâm nhập .

- Miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh.

Tags bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Có thể bạn quan tâm