Câu 1 trang 128 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?

Hướng dẫn giải

- Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác.

Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường khác nhau :

+ Truyền ngang :

• Qua sol khí bắn ra khi ho hoặc hắt hơi .

• Qua đường tiêu hoá , vi sinh vật từ phân vào cơ thể qua thức ăn , nước uống bị nhiễm .

• Qua tiếp xúc trực tiếp , qua vết thương , qua quan hệ tình dục , hôn nhau hay qua đồ dùng hằng ngày .

• Qua động vật cắn hay côn trùng đốt .

+ Truyền dọc :

Truyền từ mẹ sang thai nhi qua nhau thai , nhiễm khi sanh nở hoặc qua sữa mẹ

Tags bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Có thể bạn quan tâm