Câu 1 trang 154 Sách giáo khoa Sinh học 8

Đề bài

Trình bày sự giống nhau và khác nhau về mặt cấu trúc và chức năng giữa hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng

Hướng dẫn giải

- Giống nhau :

 + Đều có trung ương là nhân xám

 + Điều hòa hoạt động phù hợp với nhu cầu cơ thể , từng lúc , từng nơi.

- Khác nhau :

 + Bộ phận giao cảm :

  • Có trung ương là nhân xám ở sừng bên tủy từ đốt sống ngực I đến đốt tủy thắt lưng thứ III.
  • Chuỗi hạch nằm dọc 2 bên cột sống hoặc các hạch trước cột sống , xa cơ quan phụ trách.
  • Noron trước hạch có sợi trục ngắn (có bao mielin ) , noron sau hạch có sợi trục dài (không có bao mielin)
+ Bộ phận đối giao cảm :
  • Có trung ương là nhân xám ở trụ não và sừng bên đoạn cùng tủy sống
  • Hạch nằm xa trung ương hoặc gần cơ quan phụ trách.
  • Noron trước hạch có sợi trục dài (có bao mielin). Noron sau hạch có sợi trục ngắn (không có bao mielin).
Tags hệ thần kinh sinh dưỡng

Có thể bạn quan tâm