Đăng ký

Cách thức giải phương trình bậc nhất đơn giản nhất không thể bỏ qua

\(ax + b =0 \rightarrow x= -\dfrac{b}{a}\)

hình biểu diễn phương trình bậc nhất

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe