Đăng ký

Các công thức liên quan đến hình thoi

    

+) Chu vi hình thoi được tính như sau:

           \(P=a \times 4\)

+) Diện tích hình thoi được tính như sau;

           \(A=\dfrac{m \times n}{2}=a \times h\)

+) Chiều cao hình thoi được tính như sau:

          \(h=\dfrac{mn}{2a}=a \sin \alpha\)           \(\alpha +\beta =180^0\)

+) Đường chéo hình thoi:

          \(m^2+n^2=4a^2\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào