Đăng ký

Biên bản- Soạn văn 9

372 từ Văn mẫu

Câu 1. Hãy lựa chọn tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau:

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn).

b) Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng.

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

e) Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm.

  Những tình huống cần viết biên bản.

       a) Diễn biến và kết quả của Đại hội Chi đội (hoặc Chi đoàn).

       c) Một vụ tai nạn giao thông.

       d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm

Câu 2. Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

   Xem lại phần gợi ý ở mục trước.

   Chú ý: quan sát diễn biến của một cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để ghi thành các mục trong phần nội dung biên bản.

   Xem thêm các bài Soạn văn khác tại đây! 

shoppe