Đăng ký

Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Sinh học 11

Bài 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Sinh học 11

Bài viết hôm nay Cunghocvui xin giới thiệu với các bạn về cách soạn bài dinh dưỡng nitơ ở thực vật!

I. Lý thuyết

1. Vai trò sinh lý của nguyên tố Nito:

Nitơ có vai trò quan trọng với thực vật. Nitơ giúp cây sinh trưởng và phát triển

- Vai trò cấu trúc :

   + Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP,…

   + Thiếu nitơ làm giảm quá trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của các cơ quan bị giảm, lá xuất hiện màu vàng nhạt.

- Vai trò điều tiết

Nitơ là thành phần cấu tạo của prôtêin – enzim, côenzim và ATP. Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất.

2. Quá trình đồng hóa Nito ở thực vật

2.1. Quá trình khử nitrat

- Đó là quá trình chuyển hóa \(NO_3^-\) thành \(NH_4^+\) theo sơ đồ sau :

\(NO_3^- (nitrat) → NO_2^- (nitrit) → NH_4^+ (amôni)\)

- Mo và Fe hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử trên.

- Quá trình khử nitrat thành amôni được thực hiện trong mô rễ và mô lá

2.2 Quá trình đồng hóa \(NH_4^+\) trong mô thực vật

Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết \(NH_4^+\) với các hợp chất hữu cơ :

- Amin hóa trực tiếp các axit xêtô (Axit xêtô + \(NH_4^+\) → Axit amin)

Ví dụ : Axit α – xêtôglutaric + \(NH_4^+\) → Axit glutamic

- Chuyển vị amin (Axit amin + Axit xêtô → Axit amin mới + Axit xêtô mới

Ví dụ : Axit glutamic + Axit pyruvic → Alanin + Axit α – xêtôglutaric

- Hình thành amit : Đó là con đường liên kết \(NH_4^+\) vào axit amin đicacbôxilic (Axit amin đicacbôxilic + \(NH_4^+\) → Glutamin)

Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng :

- Đó là cách giải độc \(NH_4^+\) tốt nhất (chất này tích lũy lại gây độc cho tế bào)

- Amit là nguồn dự trữ \(NH_4^+\) cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.

Câu hỏi trắc nghiệm dinh dưỡng nitơ ở thực vật

II. Sơ đồ tư duy dinh dưỡng nito ở thực vật

Sơ đồ tư duy dinh dưỡng nito ở thực vật

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà Cunghocvui muốn chia sẻ về bài soạn dinh dưỡng nito ở thực vật!

shoppe