Đăng ký

Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Hôm nay Cunghocvui sẽ chia sẻ với các bạn về lý thuyết cơ chế điều hòa sinh sản ở người và sinh vật!

Nội dung cơ chế điều hòa sinh sản

I. Cơ chế điều hòa sinh sản là gì?

- Quá trình sản sinh tinh trùng và trứng chịu sự chi phối của hệ nội tiết, hệ thần kinh và câc yếu tố môi trường, trong đó hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng nhất.

- Cơ chế điều hào được biết đến là duy trì sự ổn định cuta quá trình sinh tinh trùng và trứng ở cơ thể sinh vật.

II. Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

1. Cơ chế điều hòa sinh tinh

- Các hocmon kích thích sinh tinh trùng là hocmon FSH, LH của tuyến yên và testosteron của tinh hoàn. Bên dưới là bộ phận với tác dụng nhằm tiết ra chất cần thiết thúc đẩy cho quá trình phân hủy và giải phóng tuyến yên.

+ FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

+ LH kích thích tế bào kẽ trong tinh hoàn sản xuất ra testosteron

 2. Cơ chế điều hòa sinh trứng

- Các hocmon tham gia điều hòa sản sinh trứng là FSH và LH của tuyến yên. Bên dưới là bộ phận với tác dụng nhằm tiết ra chất cần thiết thúc đẩy cho quá trình phân hủy và giải phóng các chất tiết ra FSH  và LH. Ba loại hocmon đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng:

+ FSH kích thích phát triển nang trứng

+ LH kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng. 

Trắc nghiệm cơ chế điều hòa sinh sản

III. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng

Những tác động đến thần kinh sẽ gây ra nhưng đặc điểm gây rối loạn đến các quá trình sinh sản:

- Những căng thẳng xuất phát từ các vấn đề trong cuỗ sống sẽ gây ra những đặc điểm rối loạn và mất cân đối.

- Thiếu thức ăn, nguồn cung cấp và các chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình.

- Xuất phát từ các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá gây ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh tinh và sinh trứng phát triển bình thường.

Hy vọng với những kiến thức bổ ích mà Cunghocvui muốn chia sẻ về lý thuyết và cách giải bài tập cơ chế điều hòa sinh sản trên đây, sẽ giúp các bạn học tốt hơn môn Sinh học 11!

shoppe