Đăng ký

Bài 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Đề bài

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?

Hướng dẫn giải

Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn thức ăn, năng lượng để duy trì  sự sống trên Trái Đất , là nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp, dược liệu cho con người và điều hòa thành phần không khí trong sinh quyển.