Thông tin tuyển sinh Đại học Thái Bình Dương

Đại học Thái Bình Dương - Pacific Ocean University (POU)

Thông tin chung

Mã trường: TBD

Địa chỉ: Số 79, đường Mai Thị Dõng, phường Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: +84-(058)3727181 - 3727182 - 3727183

Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Loại hình: Dân lập

Trực thuộc: Thủ tướng Chính phủ

Quy mô:

Website: www.pou.edu.vn

Chưa có thông tin xét tuyển