Điểm chuẩn chính thức Đại học Quang Trung 2019 chính xác nhất.

Đại học Quang Trung - Quang Trung university (QTU)

Thông tin chung

Mã trường:

Địa chỉ: 327 Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, TP. Quy nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: +84-(0256).2210687

Ngày thành lập: Ngày 17 tháng 3 năm 2006

Loại hình: Dân lập

Trực thuộc: Thủ tướng Chính phủ

Quy mô:

Website: www.qtu.edu.vn

Điểm chuẩn Đại học Quang Trung năm 2018

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D15, D66, D84 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
2 7310101 Kinh tế A07, C20, D01, D84 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
3 7340101 Quản trị kinh doanh A07, A08, A09, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A03, A04, A07, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
5 7340301 Kế toán A07, B02, B04, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
6 7480201 Công nghệ thông tin A04, A10, B02, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
7 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A04, B02, B04, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
8 7620115 Kinh tế nông nghiệp A09, B02, C19, D01 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7220201
  Tên ngành: Ngôn ngữ Anh
  Tổ hợp môn: D01, D15, D66, D84 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7310101
  Tên ngành: Kinh tế
  Tổ hợp môn: A07, C20, D01, D84 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7340101
  Tên ngành: Quản trị kinh doanh
  Tổ hợp môn: A07, A08, A09, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7340201
  Tên ngành: Tài chính – Ngân hàng
  Tổ hợp môn: A03, A04, A07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7340301
  Tên ngành: Kế toán
  Tổ hợp môn: A07, B02, B04, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7480201
  Tên ngành: Công nghệ thông tin
  Tổ hợp môn: A04, A10, B02, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7510103
  Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  Tổ hợp môn: A04, B02, B04, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm
 • Mã ngành: 7620115
  Tên ngành: Kinh tế nông nghiệp
  Tổ hợp môn: A09, B02, C19, D01 - Điểm chuẩn NV1: 13 tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển là 16.00 điểm; hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 là 5.5 điểm

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào