Tính số bộ ba mật mã - số axit amin đầy đủ và chi tiết nhất