Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân - Tiếng Việt lớp 5

Tổng hợp các bài soạn văn với độ dài bài soạn đa dạng về tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân. Các bài phân tích, nghị luận, bình giảng và suy nghĩ về tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân. Mời các em cùng theo dõi nhé!

Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ: Công dân- soạn tiếng việt 5

CÂU 1. DÒNG NÀO DƯỚI ĐÂY NÊU ĐÚNG NGHĨA CỦA TỪ CÔNG DÂN ? A   NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC. B   NGƯỜI DÂN CỦA MỘT NƯÓC, CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ VỚI ĐẤT NƯỚC. C   NGƯỜI LAO ĐỘNG CHÂN TAY LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG.    Chọn dòng b: Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đât nước. Đó là

Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ: Công dân- soạn tiếng việt 5

CÂU 1. GHÉP TỪ CÔNG DÂN VÀO TRƯỚC HOẶC SAU TỪNG TỪ DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẠO THÀNH NHỮNG CỤM TỪ CÓ NGHĨA: NGHĨA VỤ, QUYỀN, Ý THỨC, BỔN PHẬN, TRÁCH NHIỆM, GƯƠNG MẪU, DANH DỰ nghĩa vụ công dân , quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân , trách nhiệm công dân, công dân gương mẫu, công dân danh dự, danh

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trang 18 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

1. DÒNG NÀO DƯỚI ĐÂY NÊU ĐÚNG NGHĨA CỦA TỪ CÔNG DÂN ? a   Người làm việc trong cơ quan nhà nước. b   Người dân của một nưóc, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. c   Người lao động chân tay làm công ăn lương. TRẢ LỜI: Dòng b: “Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước” nêu đúng

Loạt soạn văn, phân tích tác phẩm Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân trên đây được Cunghocvui biên tập và sưu tầm lại. Rất mong sẽ đem đến lượng kiến thức bổ ích nhất cho các em học sinh.
Chúc các em học tập và đạt kết quả tốt trong học tập!
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!