Đăng ký

Luyện từ và câu: Mở rộng vố từ: Công dân- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa:

nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự

nghĩa vụ công dân , quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân , trách nhiệm công dân, công dân gương mẫu, công dân danh dự, danh dự công dân

Câu 2. Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B :

                                             A

         B

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, được đòi hỏi.

Nghĩa vụ công dân

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước.

Quyền công dân

Điều mà pháp luật hay đạo đức bắtt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

Ý thức công dân

 

 

A

 

B

Điều mà pháp luật hoặc xồ hội công nhận cho người dân được hương, được làm, được đòi hỏi.

 

Quyền công dân

Sự hiếu biết về nghía vụ và quyền lợi của người dân phải làm đối với đất nước.

 

Ý thức công dân

Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối với người khác.

 

Nghĩa vụ công dân

 

Câu 3. Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân.

   Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta - một dân tộc chưa bao giờ khuất phục trước một kẻ thù xâm lược nào. Phát huy truyền thống của cha ông, con cháu thời nay đã anh dũng đánh tan quân xâm lược Mĩ và bắt tay vào xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dạy của Bác Hồ. Chúng em là thế hệ mầm non của đất nước phải có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc mình sánh vai với các cường quốc trên thế giới, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng.