Đăng ký

Tổng hợp lý thuyết hô hấp tế bào hay nhất - Sinh học 10

Trong bài viết này Cunghocvui gửi đến bạn những kiến thức như hô hấp tế bào là gì, chuỗi hô hấp tế bào, quá trình hô hấp tế bào và còn đặc biệt giải thích hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Hô hấp tế bào

I) Tổng quát

1) Khái niệm hô hấp tế bào là gì?

- Hô hấp tế bào được khái niệm một cách đơn giản là quá trình chuyển đổi năng lượng.

- Phương trình

\(C_6H_{12}O_6 + O_2 => 6CO_6 + 6H_2O + ATP\)

Quá trình hô hấp tế bào

(Ở thực vật)

2) Nơi diễn ra

- Ti thể

- Phản ứng có thể diễn ra được là nhờ các enzim xúc tác.

3) Bản chất

Bản chất hô hấp tế bào- Hô hấp thực chất là một chuỗi các phản ứng oxh khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.

- Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính

  • Đường phân
  • Chu trình Crep
  • Chuỗi truyền e hô hấp

Có thể bạn quan tâm: Hô hấp ở thực vật

II) Những giai đoạn chính của quá trình hô hấp

Đặc điểm và các giai đoạn Đường phân Chu trình Crep Chuỗi truyền electron hô hấp
Nơi xảy ra Tế bào chất Chất nền ti thể Màng trong tế bào
Chất tham gia Glucozo Axetyl - CoA \(NADH, FADH_2\)
Sản phẩm Axitpynivic, ATP, NADH \(ATP, CO_2, NADH, FADH_2\) \(H_2O, ATP\) (nhiều)
Sự tham gia của oxi Không Có 

Suy ra tổng năng lượng hô hấp của tế bào là 38ATP

Tổng năng lượng hô hấp tế bào

III) Bài tập

Câu 1: Hãy trình bày tại sao hô hấp lại có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

Câu 2: Sau một khoảng thời gian không chơi thể thao hoặc vận động nặng thì A bị đau và mỏi cơ. Tại sao lại như vậy?

Câu 3: Giá trị ATP của \(1NADH, 1FADH_2\) là bao nhiêu? Trong hai dạng trên thì dạng nào sinh năng lượng?

Câu 4: Quá trình quang hợp và quá trình hô hấp có gì khác nhau? Trình bày rõ bản chất của quá trình hô hấp.

Xem thêm >>> Hướng dẫn giải bài tập SGK

Trên đây là kiến thức mà Cunghocvui đã tổng hợp được về hô hấp tế bào, hy vọng bài viết bạn có thể nắm được cơ bản hô hấp là gì, chuỗi hô hấp tế bào, quá trình hô hấp. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe