Đăng ký

Tổng hợp khái quát các văn kiểu bài văn nghị luận

487 từ

Hiện nay, trong lí thuyết làm văn, việc phân chia các kiểu bài có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, ta có thể dựa vào một số căn cứ sau để phân loại và chia kiểu bài văn nghị luận:

1.      Căn cứ vào nội dung nghị luận thì văn nghị luận được chia thành hai loại:
a) Nghị luận xã hội
Là nghị luận về một vấn đề xã hội. Khái niệm xã hội được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm những vấn đề thuộc mọi quan hệ, mọi hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số...
b) Nghị luận văn học
Là nghị luận về một vấn đề văn học như về một tác phẩm, một tác giả, một trào lưu, một giai đoạn, một quan điểm văn học...
2.      Căn cứ vào cách thức nghị luận thì văn nghị luận được chia thành các kiểu bài sau:
a) Kiểu hài chứng minh
b) Kiểu bài giải thích
c) Kiểu bài bình luận
d) Kiểu bài phân tích
e) Kiểu bài bình giảng
f) Kiểu hài hỗn hợp

Xem thêm >>> Đặc điểm của văn bản nghị luận- soạn văn 7

Bài viết trên là những kiến thức tóm gọn, tổng quát nhất mà Cunghocvui gửi đến bạn học về những kiểu văn nghị luận thường gặp trong chương trình văn học lớp 7, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của bạn <3