Đăng ký

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

343 từ Văn mẫu

   Luyện tập: Đọc đoạn trích trong tác phẩm "Miếng ngon Hà Nội" của nhà văn Vũ Bằng (SGK, trang 27) và phân tích tính hấp dẫn của nó.

   Gợi ý trả lời

   Đoạn văn thuyết minh của Vũ Bằng sinh động, hấp dẫn vì:

  -Nói về một món ăn có sức gợi cảm đối với mọi người.

   Đặc biệt ỉà cách thuyết minh sình động, hấp dẫn:

   -Giúp người đọc tiếp xúc với phở trên nhiều góc nhìn khác nhau: xa, gần, nhập vai người ăn, người đứng ngoài nhìn...

   -Khơi gợi ra nhiều liên tưởng bất ngờ, thú vị (mây khói chùa Hương bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ ở trong rừng mùa thu...).

   -Dùng một vốn ngôn ngữ phong phú, linh hoạt: từ ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi liên tưởng. Câu văn luôn thay đổi nhịp điệu: câu dài, câu ngắn xen lẫn nhau, cả câu đơn câu ghép, câu tường thuật với câu cảm thán, câu nghi vấn...

shoppe