Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Mồ côi xử kiện - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Chủ quán kiện bác nông dân về việc gi?

    Chủ quán kiện bác nông dân về việc hít hết mùi thơm quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền cho chủ quán.

   2. Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân?

    Đó là câu: “Tôi chỉ vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm Tôi không mua gì cả”.

   3. Tại sao Mồ Côi bảo bác nông dân xóc hai đồng bạc đủ 10 lần?

  • Là vì xóc 2 đồng bạc 10 lần mới đủ số tiền 20 đồng như số tiền chủ quán đã nêu ra.

     4. Em hãy thử đặt một tên khác cho truyện?

   Em có thể đặt như sau: “Người xử kiện thông minh”, “Lẽ công bằng”, v.v...

   NỘI DUNG CHÍNH: Ca ngợi sự thông minh của Mồ Côi xử kiện công bằng khách quan