Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Mồ côi xử kiện - Soạn tiếng việt lớp 3

   Dựa vào các bức tranh ở SGK trang 141, Tv3 tập I, kể lại câu chuyện Mồ Côi xử kiên.

    Bức tranh 1:

   Thuở ấy,  một vùng quê nọ, có một chàng Mồ Côi được dân  làng tin cậy giao cho anh việc xử kiện.

   Một hôm có một chủ quán kéo bác nông dân đến công đường 

 Chủ quán thưa:

  • Thưa ngài, nhờ ngài xét cho: Bác này vào quán tôi hít mùi thơm lợn quay, gà luộc, vịt rán mà không trả tiền cho tôi.

   Bức tranh 2:

   Mồ Côi hỏi bác nông dân có đúng như lời chủ quán không thì bác trả lời:

  • Đúng, tôi có vào quán nhưng không mua gì.

   Mồ Côi phán rằng:

  • Nếu đúng như vậy thì bác phải bồi thường cho chủ quán. Này, ông chủ quán! ông muốn bồi thường bao nhiêu?
  • Thưa ngài, hai mươi đồng ạ.

   Mồ Côi quay sang bác nông dân, nói:

  • Bác hãy đưa hai mươi đồng đây, tôi xử cho.

   Bác nông dân ấm ức:

  • Nhưng tôi chỉ có hai đồng.

   Bức tranh 3:

  •  Hai đồng cũng được - Mồ Côi vừa nói vừa cầm lấy hai đồng bạc bỏ vào một cái bát và lấy một cái bát khác úp lên, bảo bác nông dân.
  • Bác hãy xóc lên cho đủ mười lần. Còn ông chủ quán hãy chịu khó lắng nghe.

    Hai người tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Mồ Côi. Sau khi xóc đủ mười lần, Mồ Côi phán:

  • Bác này đã bồi thường cho chủ quán đủ số tiền. Một bên hít mùi thịt, một bên nghe tiếng bạc. Thế là công bằng.

   Nói xong, Mồ Côi trả hai đồng bạc cho bác nông dân và tuyên bố giải tán.