Đăng ký

Soạn bài Tập đọc: Đất quý đất yêu - Soạn tiếng việt lớp 3

      1. Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp thế nào?

   Hai vị khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp rất chu đáo với tất cả tấm lòng thành của mình, xem họ như những người thân gần gũi: vua mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng nhiều vật quý.

      2. Khi khách sắp xuống tàu, có điều gì bất rigờ xảy ra?

   Khi khách sắp xuống tàu, có một điều bất ngờ xảy ra với hai vị khách: viên quan, bảo khách dừng lại, cởi-giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước.

      3. Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ?

   Bởi vì đó là một tập quán từ lâu đời của nước Ê-ti-ô-pi-a. Tập quán ấy thể hiện một tình yêu thắm thiết sâu sắc bền vững của người Ế-ti-ô-pi-a đối với mảnh đất thiêng liêng của cha ông mình.

      4. Theo em, phong tục ấy nói lên tĩnh cảm của người Ê-ti-ô- pi-a với quê hương như thế nào?

      Phong tục ấy bộc lộ tình yêu sâu nặng đối với quê hương xứ sở của người Ê-ti-ô-pi-a. Họ coi mảnh đất của cha ông mình là thiêng liêng cao quý nhất.

   NỘI DUNG CHÍNH: Câu chuyện cho ta thấy đất đai của Tổ quốc là thứ thiêng liêng cao quý nhất. Giữ lại các hạt cát của quê hương mình là sự thể hiện tình yêu nước sâu sắc.