Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Đất quý ,đất yêu - Soạn tiếng việt lớp 3

   1. Sắp xếp lại các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đất quý, đất yêu:

    Cần sắp xếp như sau : Tranh 3 - Tranh 1 - Tranh 4 - Tranh 2

   2. Dựa vào thứ tự các bức tranh đã sắp xếp lại,hãy kể lại toàn bộ câu chuyện.

  • Bức tranh 1 (là bức tranh 3 được sắp xếp lại).

   Thuở ấy, có hai vị khách đến tham quan du lịch đất nước Ê- ti-ô-pi-a. Họ chu du khắp nơi trên đất nước tươi dẹp này, từ đồng bằng lên miền núi xuống vùng biển, chỗ nào cũng đem đến cho họ những điều thích thú mới lạ.

  • Bức tranh 2: (Bức tranh 1 được sắp xếp lại).

   Hai vị khách được Vua nước Ê-ti-ô-pi-a mời vào cung điện chiêu đãi và tặng nhiều sản vật quý giá. Tan việc, vua sai một viên quan tiễn khách xuống tàu.

  • Bức tranh 3: (là bức tranh 4 được sắp xếp lại).

   Khi hai người khách định bước xuống tàu, thì viên quan nọ bảo họ dừng lại, yêu cầu hai vị khách cởi giày ra. Viên quan cho người cạo sạch đất đế giày của hai vị khách rồi mới mời họ xuống tàu về nước. Hai vị khách ngạc nhiên, trước hành động ấy, liền hỏi:

   - Tại sao các ông phải làm như vậy?

   Viên quan nói:

   - Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Đất là cha là mẹ là anh em ruột thịt của chúng tôi. Đất của chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không thể để ai mang nó đi dù chỉ là một hạt cát nhỏ.

  • Bức tranh 4 (là bức tranh 2 được sắp xếp lại).

   Hai vị khách nghe những lời giải thích chân tình của viên quan nọ, họ càng thêm khâm phục tình yêu của người dân E-ti-ô-pi-a đối với mảnh đất yêu dấu, Tổ quốc thiêng liêng của họ.