Đăng ký

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn: soạn văn 6 mới

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn

     Cùng CungHocVui theo dõi bài soạn vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn, đủ ý dưới đây để nắm bắt được nội dung chính trong bài. Từ đó hiểu hơn về bài học và đạt kết quả học tập tốt nhất.

Soạn vẻ đẹp một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn- CungHocVui

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao ngắn gọn

Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều trang 76, 77, 78

1. Tiếng địa phương trong vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều 

+ Ni: này

+ Tê: kia

2. 

+ Phần 1 khẳng định lại vẻ đẹp trong bài ca dao

Câu hỏi 3 trang 76 bộ Cánh Diều tập 1 ngữ văn 6

+ Phần 2 tập trung vào việc làm rõ rằng không phải bài ca dao được chia thành hai phần. 

+ Từ Bởi vì được dùng để giải thích việc đó.

4. 

+ Phần 3 phân tích vẻ đẹp của vùng quê.

5 trang 77 sách Cánh Diều lớp 6 tập 1

+ Theo tác giả, hai câu cuối khác với hai câu đầu tiên trong đó:

+ Hai câu đầu tiên mô tả toàn diện về vẻ đẹp của cả cánh đồng lúa quê hương, trong hai câu cuối mô tả vẻ đẹp độc đáo của một "chẽn lúa đòng đòng". 

6. 

+ Câu cuối cùng có thể có kết luận

Trả lời câu hỏi soạn bài vẻ đẹp của một bài ca dao ngắn gọn

Bài 1 trang 78 sách Cánh Diều lớp 6 tập 1

+ Nội dung chính là phân tích bài ca dao.

+ Nhan đề thể hiện rõ vẻ đẹp trong và khái quát hóa nội dung chính.

2. 

+ Vẻ đẹp của bài ca dao là vẻ đẹp của cánh đồng và vẻ đẹp của cô gái đến thăm cánh đồng. 

+ Được phác thảo trong phần 1 của văn bản. Hình ảnh cuống lúa trên cánh đồng được tác giả phân tích thêm

3. 

+ Để làm rõ vẻ đẹp tác giả đã sử dụng hình ảnh xác thực kết hợp với các từ giàu giá trị biểu cảm

  • Hình ảnh " chẽn lúa đòng đòng đang phất phơ trước gió nhẹ” và " dưới ngọn nắng hồng ban mai" mới đẹp làm sao!

  • Hình ảnh " ngọn nắng" thật độc đáo

Soạn vẻ đẹp một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn- CungHocVui

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao: soạn văn 6 mới

4. Hãy tóm tắt nội dung chính của phần 2,3,4 trong văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao theo mẫu sau:

Phần 1

Hai vẻ đẹp chính của bài ca dao

Phần 2

Bố cục của bài ca dao

Phần 3

Phân tích 2 câu thơ đầu 

Phần 4

Phân tích 2 câu thơ cuối 

5. 

- Ca dao, dân ca là những bài thơ dân gian do người lao động sáng tác và thể loại trữ tình thể hiện sinh động, sâu sắc đời sống tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của người lao động..

- Hình thức thơ: được xây dựng trong các loại vần điệu dân gian khác. Các hình thức thơ trong ca dao có thể được chia thành bốn loại chính: Các thể vãn; Lục bát; Song thất và song thất lục bát; Dạng hỗn hợp (hợp thể)

- Câu thích nhất: " Thân em như chẽn lúa đòng đòng"