Đăng ký

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều: soạn văn 6 mới

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều

Vẻ đẹp của một bài ca dao là một văn bản hướng chung ta đến cách nhìn nhận vẻ đẹp và ý nghĩa của một bài ca dao. Cùng nhau Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao để hiểu rõ hơn về nội dung của bài nhé!

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều- CungHocVui

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao

Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của một bài ca dao ngữ văn 6 mới

1. Chú ý các từ địa phương: ni, tê

     + Ni: tiếng địa phương, có nghĩa là “này”

     + Tê: tiếng địa phương, có nghĩa là “kia”

2. Phần 1 nội dung xác nhận điều gì?

     + Nội dung phần 1 khẳng định vẻ đẹp của bài ca dao

3. Phần 2 tập trung vào việc làm rõ điều gì? Mục đích của từ "bởi vì" là gì?

     + Phần 2 tập trung vào việc làm rõ rằng không phải bài ca dao được chia thành hai phần. Từ "bởi vì" nhằm giải thích lý do tại sao bài hát dao không được chia hoàn toàn thành hai phần.

4. Phần 3 phân tích những yếu tố nào của bài ca dao?

     + Phần 3 phân tích hai câu đầu tiên của bài ca dao, vẻ đẹp của vùng quê.

5. Theo tác giả, sự khác biệt giữa hai câu cuối cùng so với hai câu đầu tiên của bài hát dao là gì?

     + Theo tác giả, hai câu cuối khác với hai câu đầu tiên trong đó:

     + Hai câu đầu tiên mô tả toàn diện về vẻ đẹp của cả cánh đồng lúa quê hương, trong hai câu cuối mô tả vẻ đẹp độc đáo của một "chẽn lúa đòng đòng". 

6. Câu cuối cùng có phải là kết luận không?

     + Câu cuối cùng có thể có kết luận

Trả lời câu hỏi soạn vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều

Soạn bài Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều

1.  Nội dung chính của văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao là gì? Tiêu đề có khái quát hóa nội dung chính của văn bản không?

     + Nội dung chính của văn bản vẻ đẹp của một bài ca dao là phân tích bài ca dao để thể hiện rõ vẻ đẹp trong đó tiêu đề đã khái quát hóa nội dung chính của văn bản.

2. Theo tác giả, vẻ đẹp của bài ca dao trên là gì? Trong phần nào của văn bản, vẻ đẹp đó được phác thảo? Vẻ đẹp nào là sự chú ý của tác giả để phân tích thêm?

     + Theo tác giả, bài ca dao có hai nét đẹp: Vẻ đẹp của bài ca dao là vẻ đẹp của cánh đồng và vẻ đẹp của cô gái đến thăm cánh đồng.

     + Vẻ đẹp đó được phác thảo trong phần 1 của văn bản. Hình ảnh cuống lúa trên cánh đồng được tác giả phân tích thêm

Xem thêm:

Soạn Vẻ đẹp của một bài ca dao bộ Cánh Diều ngắn gọn

Soạn Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

3. Để làm rõ vẻ đẹp của ca dao, tác giả Hoàng Tiến Tự đã dựa vào những từ ngữ và hình ảnh nào? Vui lòng chỉ ra một số ví dụ cụ thể trong văn bản.

     + Tác giả đã sử dụng hình ảnh xác thực kết hợp với các từ giàu giá trị biểu cảm

     + Một số ví dụ:

  • Hình ảnh " chẽn lúa đòng đòng đang phất phơ trước gió nhẹ” và " dưới ngọn nắng hồng ban mai" mới đẹp làm sao!

  • Hình ảnh " ngọn nắng" thật độc đáo

4. Hãy tóm tắt nội dung chính của phần 2,3,4 trong văn bản Vẻ đẹp của một bài ca dao theo mẫu sau:

Phần 1

Nêu ra hai ý kiến chính là hai vẻ đẹp chính của bài ca dao

Phần 2

Nếu lên bố cục của bài ca dao

Phần 3

Phân tích 2 câu thơ đầu trong bài

Phần 4

Phân tích 2 câu thơ cuối trong bài

5. So sánh những gì bạn hiểu về việc viết về bài ca dao trong bài 2, văn bản của tác giả Hoàng Tiến Tự để bạn hiểu thêm về nội dung và hình thức của bài ca dao là gì? Bạn thích câu nào nhất, đoạn nào trong bài luận này?

-      Nội dung:

     + Ca dao, dân ca là những bài thơ dân gian do người lao động sáng tác.

     + Là thể loại trữ tình thể hiện sinh động, sâu sắc đời sống tâm hồn, tình cảm, tư tưởng của người lao động..

-     Hình thức:

     + Hình thức thơ: được xây dựng trong các loại vần điệu dân gian khác (chẳng hạn như tục ngữ, câu đố, v.v.).

     + Các hình thức thơ trong ca dao có thể được chia thành bốn loại chính:

  • Các thể vãn
  • Lục bát
  • Song thất và song thất lục bát
  • Dạng hỗn hợp (hợp thể)

     Câu thơ thích nhất: " Thân em như chẽn lúa đòng đòng"

Xem thêm:

Trình bày ý kiến của em về một vấn đề: vai trò của gia đình với mỗi người

Trình bày ý kiến về một vấn đề: Vai trò của truyền thuyết, cổ tích