Đăng ký

Soạn bài Văn hay chữ tốt - Soạn tiếng việt lớp 4

I. CÁCH ĐỌC

   Giọng kể từ tốn, chú ý phân biệt lời các nhân vật. Đổi giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện.

   Nhấn giọng các từ ngữ: rất xấu, khẩn khoản, oan uổng, sẵn lòng, thét lính, tuổi, vô cùng ân hận, dốc sức, cứng cáp, mười trang vở, nổi danh, văn hay chữ tốt.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

Câu 1. Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?

 Cao Bá Quát thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu cho dù bài văn của ông viết rất hay

Câu 2. Sự việc gì xảy ra đã làm Cao Bá Quát phải ân hận ?

 Sự việc xảy ra đã làm Cao Bá Quát ân hận là khi giúp bà cụ hàng xóm viết đơn vi chữ của ông quá xấu quan không đọc được thét lính đuổi bà cụ về. Vì thế nỗi oan uổng của bà không được giải tỏa.

Câu 3. Cao Bá Quát quyết chí luyện viết chữ như thế nào ?

  Do đó ông quyết tâm luyện chữ: sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp. Mỗi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Ông còn mượn những quyển sách chữ viết đẹp làm mẫu. Kiên trì luyện tập như thế suối nhiều năm trời.

Câu 4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện:

— Mở bài (hai dòng đầu: từ đầu đến cho điểm kém): Từ thuở di học, chữ viết xấu đã gây bất lợi cho Cao Bá Quát.

— (Thân bài (từ một hôm đến nhiều kiểu chữ khác nhau): Do ân hận vì chữ viết xấu của mình khiến nỗi oan của bà cụ hàng xóm không giải tỏa được, Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ đẹp.

Kết bài: (phần còn lại) Kết cục Cao Bá Quát đã thành công, nổi tiếng là người văn hay chữ tốt.

Nội dung: Ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu được chữ xấu rất có hại, Cao Bá Quát đã bền bỉ rèn luyện và trở thành người nổi tiếng văn hay chữ tốt.