Đăng ký

Soạn bài Tre Việt Nam - Soạn tiếng việt lớp 4

GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

a) Cần cù :

-                                Ở đâu tre cũng xanh tươi

                          Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?

-                               Rễ siêng không ngại đất nghèo 

                          Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b)  Những hình ảnh cùa tre tượng trưng cho tình thương yêu đồng loại

—                             Bão bùng thân bọc lấy thân

                          Tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm

                               Thương nhau, tre chằng ờ riêng

                          Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

—                           Lưng trần phơi nấng phơi sương

                          Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

c) Những hình ành của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng.

  -                         Chẳng may thân gãy cành rơi

                    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

                            Nòi tre đâu chịu mọc cong

                    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

2. Những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non mà em thích.

Có thể chọn:

—                         Lưng trần phơi nắng phơi sương

                       Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

                      (Hi sinh nhường nhịn)

                              Nòi tre đâu chịu mọc cong

                      Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.

                   (Khỏe khoắn, ngay thẳng, hất khuất)