Đăng ký

Soạn bài Thư thăm bạn - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 : Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì ?

  Đọc báo Thiếu niên Tiền Phong , Lương biết Hồng bất hạnh bị trận lũ cướp mất ba . Lương viết thư để chia buồn với Hồng .

Câu 2 : Tìm những câu cho thấy bạn Lương rốt thông cảm với bạn Hồng.

  Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi.

Câu 3 : Những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng:

-  Khơi gợi trong lòng bạn niềm tự hào về người cha dũng cảm: Chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu 1 người giữa dòng nước lũ.

-  Khuyến khích bạn noi gương cha vượt qua nỗi đau: Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này.

-  Làm cho bạn yên lòng: Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình.

Câu 4 : Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư

Những dòng mở đầu bức thư cho biết rõ địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư.

-  Những dòng cuối bức thư ghi lời chúc, lời nhắn nhủ, cám ơn, hứa hẹn và kí tên, ghi họ và tên người viết thư.

Nội dung: Tình cảm của bạn Lương dành cho bạn Hồng: thương bạn,

muốn chia sẻ đau buồn cùng bạn.

shoppe