Đăng ký

Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu - Soạn tiếng việt lớp 4

I.  Nhận xét

1. Đọc các cặp câu và cho biết chúng có gì khác nhau?

a. I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng

Trả lời:

Câu b khác câu a ở chỗ câu có thêm phần câu in nghiêng, đó là các trạng ngữ trong câu.

2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b.

Trả lời:

-    Vì sao (hoặc nhờ có điều gì) mà Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

-    Khi nào Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu b ý nghĩa gì?

Trả lời:

-    Phần in nghiêng thứ nhất bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân.

-    Phần in nghiêng thứ hai (sau này) bổ sung cho câu ý nghĩa thời gian.

II. Luyện tập

Câu 1: Tìm trang ngữ trong các câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 126) 

* Gợi ý: Em xác định trạng ngừ của các câu đã cho như Sau-

a.  Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.

        TN

b. Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.

        TN

c. Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sớm đi về làng. Làng cô ở

             TN                             cách làng Mĩ Lí mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Câu 2: Viết một đoạn vân ngắn từ 3 đến 5 câu về một lần em đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.

* Gợi ý: Em có thể viết một đoạn văn như sau:

 “Nhìn phía trước, con đường nhựa bé tí tẹo, vắt lượn lên xuống trông như một nét chì đen kẻ ngoằn ngoèo trên một tấm bản đồ. Bây giờ, em mới thực sự hiểu được khái niệm “đồi núi” mà trước đây trong giờ luyện từ và câu cô đã giải thích. Trên các ngọn núi cao, những dải mây trắng vắt ngang như một tấm lụa mềm, nổi bật trên màu xanh thẫm của lá rừng".