Soạn bài Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu - Soạn tiếng việt lớp 4

Hướng dẫn giải

I. Nhận xét

1. Tìm trạng ngữ trong các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 129), cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì?

Gợi ý: Trạng ngữ trong các câu đã cho và ý nghĩa bổ sung của chúng như sau:

a.  Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

        TN

(Bổ sung ý nghĩa chỉ nơi chốn)

b. Trên các hè phố, trước cổng cơ quan, trên mặt đường nhựa,

                TN                    TN                              TN

từ khắp năm cửa ô trở về, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp

                 TN                                                                            thủ đô.

(Bể sung ý nghĩa chỉ nơi chốn)

Câu 2: Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ tìm được ở trên

Gợi ý: Em đặt câu hỏi như sau:

a)  Ở đâu mấy cây hoa giấy nở tưng bừng?

 b) Ở đâu hoa sấu yẫn nở, vẫn vương vãi khắp Thủ đô?

II. Luyện tập

1. Tìm các trạng ngữ chỉ nơi chốn trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 129).

Gợi ý: Em xác định trạng ngữ trong các câu đã cho như sau:

- Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài.

      TN

- Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội

     TN

- Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc                      TN                                  ngủ mệt mỏi, sau một ngày lao động cật lực.

2. Thêm các trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu đã cho (SGK TV4 tệp 2 trang 129).

* Gợi ý: Em thêm trạng ngữ như sau:

a. Ở nhà, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

    b. Trên lớp, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu

    c. Ngoài vườn, hoa đã nở.

3. Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy (SGK TV4 tập 2 trang 130).

* Gợi ý: Em chỉ cần thêm đằng sau bộ phận chủ ngữ, vị ngữ vào là được.

a)  Ngoài đường, người và xe cộ đi lại tấp nập.

 b) Trong nhà, tiếng trẻ con bi bô tập nói thật dễ thương.

c) Trên đường đến trường, em thấy hoa phượng bắt đầu nở.

d. Ở bên kia sườn núi, nắng đã nhạt dần.

Tags thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

Có thể bạn quan tâm