Đăng ký

Soạn bài Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1. Ghi vắn tắt vào vở đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò:

-  Sức vóc: gầy yếu, bự những phấn như mới lột.

-  Cánh: mỏng như cánh bướm non; ngắn chùn chùn; rất yếu, chưa quen mở.

- Trang phục: mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng.

2.  Ngoại hình của chị Nhà Trò cho thấy rõ tính cách yếu đuôi, dễ bị ăn hiếp, thân phận tội nghiệp, rất đáng thương của chị.

 

LUYỆN TẬP

1.  a) Trong đoạn văn, tác giả chú ý tả những chi tiết về ngoại hình của chú bé liên lạc: người gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo trễ xuống tận đùi, quần ngắn tới tận đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch.

b) Điều mà các chi tiết ấy nói lên.

-  Người gầy, bộ áo cánh nâu, chiếc quần chỉ đến đầu gối: có thể thấy chú bé liên lạc là con nhà nông dân nghèo khổ.

-  Hai túi áo trễ xuống tận đùi như đã từng phải đựng nhiều thứ quá.

-  Bắp chân luôn động đậy, đôi mắt sáng và xếch: thể hiện em bé rất hiếu động, thông minh và gan dạ.

2. Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc, kết hợp tả ngoại hình của nhân vật.