Đăng ký

Soạn bài Rất nhiều mặt trăng - Soạn tiếng việt lớp 4

 Gợi ý tìm hiểu bài

Câu 1. Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?

  Cô công chúa nhỏ muốn có mặt trăng vì nói là mình sẽ khỏi bệnh ngay nếu có được mặt trăng.

Câu 2. Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua như thế nào về đòi hỏi của cô công chúa?

  Các vị đại thần và các nhà khoa học nói đến nhà vua là đòi hỏi đó không thể thực hiện được vì mặt trăng ở rất xa và to gấp hàng nghìn lần đất nước của nhà vua.

Câu 3. Cách nghĩ của chú hề có gì khác với các vị đại thần và các nhà khoa học?

  Cách nghĩ của chú hề khác với các vị đại thần và các nhà khoa học. cho rằng trước hết phải hỏi xem công chúa nghĩ thế nào về mặt trăng đã. Nghĩa là theo chú, công chúa nghĩ về mặt trăng không giống người lớn.

Câu 4. Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn.

  Những chi tiết cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt tràng rất khác với cách nghĩ của người lớn:

— Mặt Trăng chi to hơn móng tay cứa công chúa.

Nội dung: Suy nghĩ cùa trẻ con về thế giới, về Mặt Trăng rât ngây thơ, ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn.