Đăng ký

Soạn bài Rất nhiều mặt trăng ( tiếp theo ) - Soạn tiếng việt lớp 4

 Gợi ý tìm hiểu bài

Câu 1. Nhà vua lo lắng về điều gì?

  Nhà vua lo lắng vì đêm đó, Mặt Trăng sẽ sáng vằng vặc trên bầu trời nếu con gái yêu cùa ngài nhìn thấy Mặt Trăng thật sẽ nhận ra Mặt Trăng đeo trên cô là Mặt Trăng giả sẽ thất vọng và ốm trở lại .

Câu 2. Vì sao một lần nữa các vị thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua?

  Một lần nữa các vị đại thần và các nhà khoa học lại không giúp được nhà vua vì họ vẫn nghĩ theo cách cùa người lớn .

Câu 3. Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về hai mặt trăng để làm gì?  

  Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về hai Mặt Trăng để dò hỏi ý của công chúa khi thấy một Mặt Trăng đang chiếu sáng trên bầu trời, một Mặt Trăng đang nằm trên cổ công chúa.  

Câu 4. Cách giải thích của công chúa nói lên điều gì ? Chọn câu trả lời hợp với ý của em nhất:

a) Đồ chơi đem lại niềm vui lớn cho trẻ em.

b) Khi chơi, trẻ em thường nghĩ về đồ chơi như về các vật có thật trong đời sống hàng ngày.

c) Cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường rất khác với người lớn.

Trả lời :  Cách giải thích của cô công chúa cho thấy cách nhìn của trẻ em về thế giới xung quanh thường rất khác với người lớn.

Nội dung: Trẻ em rất. ngộ nghĩnh, đáng yêu , các em nhìn thế giới xung quanh, giải thích về thế giới xung quanh rất khác với người lớn .