Đăng ký

Soạn bài Những hạt thóc giống - Soạn tiếng việt lớp 4

I. CÁCH ĐỌC

Đọc với giọng kể chậm rãi, chú ý phân biệt lời nhân vật (chú bé mồ côi, nhà vua) với lời người kể chuyện. Lời chú bé tâu vua, ngây thơ, lo lắng. Lời nhà vua khi ôn tồn, khi dõng dạc: ôn tồn khi giải thích thóc giống đã được luộc kĩ, dõng dạc khi khen ngợi tính trung thực, dũng cảm của Chôm.

II, GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

  1. Nhà vua muốn chọn một người trung thực để truyền ngôi.
  2. Để tìm được người như thế, nhà vua đã phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã được luộc kĩ và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.
  3. Khác với mọi người, chú bé Chôm đã dũng cảm nói lên sự thật, không sợ bị nhà -vua trừng phạt.
  4. Người trung thực là người đáng quý vì họ bao giờ cũng nói thật, không vi lợi ích của mình và nói dối làm hỏng việc chung. Người trung thực sẽ thích nghe nói thật, dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt, do đó sẽ làm được nhiều điều ích nước lợi dân.

Nội dung: Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật.

CHÍNH TẢ             Những hạt thóc giống

  1. Nghe-viết

Chú ý các từ: luộc kĩ, dõng dạc, truyền ngôi.

2.  Tìm những chữ bị bỏ trống

a) lời giải - nộp bài - lần này - làm em - lâu nay - lòng thanh thản - làm bài.

b) chen chân - len qua - leng keng - áo len - màu đen - khen em.

3. Giải câu đố

a) Con nòng nọc.

b) Chim én.

shoppe