Đăng ký

Soạn bài Ngắm trăng - Không đề - Soạn tiếng việt lớp 4

 TÌM HIỂU BÀI

                       BÀI 1 - NGẮM TRĂNG

Câu 1 : Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?

  Bác Hồ ngắm trăng qua cửa sổ ở nhà giam (nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc).

Câu 2. Hình ảnh nào nói lên tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?

Đó là hình ảnh:

                    Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

                    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

Câu 3 : Qua bài thơ, em học được điều gì ở Bác Hồ?

  Em học được ở Bác Hồ lòng lạc quan yêu đời, yêu thiên nhiên ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đày.

                          BÀI 2 - KHÔNG ĐỀ

Câu 1 : Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong hoàn cảnh nào?

  Bác Hồ sáng tác bài thơ này trong thời kì ở chiến khu Việt Bắc, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp của cả dân tộc.

Câu 2 : Những từ ngữ nào cho em biết điều đó?

  Đó là nhừng từ ngữ: đường non, rừng sâu quân đến, tung bay

chim ngàn. 

Câu 3: Tìm những hình ảnh nói lên lòng yêu đời và phong thái ung dung của Bác Hồ.

Đó là những hình ảnh:

                      -     Đường non khách tới hoa đầy

                  Rừng sâu quân đến, tung bay chim ngàn.

                      -     Xách bương, dắt trẻ ra vườn tưới rau.

Đại ý: Hai bài thơ nói lên tinh thần lạc quan yêu đời và tấm lòng yêu thiên nhiên của Bác.