Đăng ký

Soạn bài Mở rộng vốn từ : Cái đẹp ( sgk tập 2 trang 52 ) - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:

Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu cũng đánh bên thành cũng kêu

Hình thức thường thống nhất với nội dung

Cái nết đánh chết cái đẹp

Trông mặt mà bắt hình dong

Con lợn có béo thì lòng mới ngon

 

Câu 2 : 

Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong những câu tục ngữ nói trên.

 Gợi ý: Em có thể nêu trường hợp sau:

a)   Có một lần chị tôi dẫn tôi đi mua giày. Tôi rất thích đôi giày mà Hùng mang đi học chiều qua. Đó là đôi giày mođen mới. Chị tôi bảo: Nhìn nó đẹp và có vẻ xinh xắn đấy nhưng chất lượng thi như đồ hàng mã. Em hãy chọn loại hàng da thứ thiệt, tuy không bắt mắt lắm nhưng bền lắm em ạ! Không phải em đã từng nghe ndi “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” đó sao!

b)   Chị tôi có một người bạn tên là Hương được bạn bè yêu thích và quý mến lắm. Sau một lần chị Hương đến nhà tôi chơi về, mẹ kéo hai chị em tôi lại nói: “Lâu nay mẹ nghe đồn cháu Hương hiền dịu, nết na dễ thương, vừa đẹp người vừa đẹp nết. Giờ mẹ mới biết. Con bé đúng là : Người thanh tiếng nói cũng thanh. Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu ".

Câu 3:   Tìm các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp.

* Gợi ý: Em thêm vào trước hoặc sau những tính từ chỉ về cái đẹp nhừng từ chỉ mức độ “rất, quá, lắm, tuyệt vời, tuyệt mĩ, mê hồn, mê li,...”. Ví dụ như:

— Xinh quá, rất xinh, đẹp quá, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt mĩ, đẹp tuyệt diệu, đẹp mê hồn, đẹp mê li, đẹp như tiên giáng trần,...

Câu 4:

Đặt câu với một số từ vừa tìm được ở trên.

* Gợi ý: - Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời.

          -  Bức tranh thật tuyệt mĩ.

          -  Chị ấy đẹp như tiên giáng trần.

          -  Bà ấy rất đẹp lão