Đăng ký

Soạn bài Mở bài trong bài văn kể chuyện - Soạn tiếng việt lớp 4

NHẬN XÉT

1. Đọc truyện Rùa và Thỏ.

2. Đoạn mở bài trong truyện là: "Trời vào thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy”.

3. Cách mở bài sau không kể thẳng vào sự việc để bắt dầu câu chuyện mà nói chuyện khác sau đó mới dẫn vào câu chuyện định kể.

 

LUYỆN TẬP

1. Cách a:

Mở bài trực tiếp (kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện kể).

Cách b, c, d:

Mở bài gián tiếp (nối chuyện khác để dẫn vào câu chuyện kể).

2. Truyện mở bài theo cách trực tiếp.

3. Kể lại phần mở đầu câu chuyện trên theo cách mở bài gián tiếp.

Ví dụ:

  Bác Hồ là một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là một danh nhân văn hóa thế giới. Sự nghiệp vĩ đại của Bác khởi nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc. Lòng yêu nước ây bắt đầu khi Bác mới là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Thế nhưng, Bác rất giàu ý chí và nghị lực. Vì thế Bác đã thực hiện hoài bão cứu nước của mình. Để thấy được ý chí và nghị lực của Bác, chúng ta hãy tìm hiểu qua câu chuyện Hai bàn tay của tác giả Trần Dân Tiên. Chuyện là thế này: