Đăng ký

Soạn bài Luyện tập về động từ - Soạn tiếng việt lớp 4

1.   Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp đến:

    Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

   Rặng đào đã trút hết lá: Từ đã bổ sung ý nghĩa thờỉ gian cho động từ trút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rổi . 

2. Lựa chọn từ

a. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau , ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng.

b. Chào mào đã hót.., cháu vẫn đang xa.. Mùa na sắp tàn.

3. Chữa lại cho đúng

                                              Đãng trí

   Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bỗng người phục vụ bước vào nói nhỏ với ông:

-  Thưa giáo sư, có trộm lẻn vào thư viện của ngài.

  Giáo sư hỏi:

-  Nó đọc gì thế? (Nó đang đọc gì thế)