Đăng ký

Soạn bài Luyện tập về câu hỏi - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Đặt câu hỏi

a. Häng hái nhất và khỏe nhất là ai?

b. Trước giờ học, các em thường làm gì?

c. Bến cảng như thế nào?

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều  đâu?

2. Đặt câu hỏi

- Ai học giỏi nhất lớp?

- Cái gì khiến bạn chú ý?

- Để làm vui lòng cha mẹ em phải làm gì?

3. Từ nghi vấn

a. Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không? Có phải - không

b. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không? Phải không

c. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à? À.

4. Đặt câu hỏi từ cặp từ vừa tìm được ở bài 3

- Có phải Nguyễn Hiền là Trạng nguyên trẻ nhất nước Nam không?

- Chữ viết của Cao Bá Quát hồi nhỏ xấu lắm phải không?

- Nguyễn Hiền rất thích thả diều à?

5. Trong năm câu đã cho:

- 2 câu là hai câu hỏi:

a. Bạn có thích chơi diều không?

b. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy?

- 3 câu không phải là câu hỏi, không được dùng dấu chấm hỏi:

b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không.

c. Hãy cho biết bạn thích trò chơi nào nhất.

e. Thử xem ai khéo tay hem nào.