Đăng ký

Soạn bài Luyện tập phát triển câu chuyện ( sgk trang 82 ) - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn

Đoạn 1 :

Mùa Giáng sinh năm ấy, Va-li-a tròn mười một tuổi được bố mẹ dẫn đi xem xiếc ...

Đoạn 2:

Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin mẹ cho ghi tên học nghề...

Đoạn 3:

Thế là từ hôm đó, ngày ngày Va-li-a làm việc trong chuồng ngựa...

Đoạn 4:

Bằng sư cố gắng của mình, Va-li-a đã trở thành diễn viên xiếc được khán giả ái mộ...

2.  a) Trình tự sắp xếp các đoạn văn:

Sắp xếp theo trình tự thời gian. Nói rõ hơn, việc xảy ra trước thì kể trước, việc xảy ra sau thi kể sau.

b) Vai trò cùa các câu mở đầu đoạn văn:

Thể hiện sự tiếp nối về thời gian. Tác dụng của câu mở đầu (cụm từ in đậm) để nối đoạn văn sau với các đoạn văn trước.

3. Kể lại một câu chuyện đã học trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian.

Học sinh có thể kể: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Người ăn xin, Một người chính trực, Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca,... miễn là câu chuyện được kể theo trình tự thời gian.