Soạn bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( sgk trang 148 )

Hướng dẫn giải

Đề bài. Hãy kể một câu chuyện mà em đã được đọc hay được nghe có nhân vật là những đồ chơi của trẻ em hoặc những con vật gần gũi với trẻ em.                                             

                                            Rùa và Thỏ

   Trời mùa thu mát mẻ. Trên bờ sông một con Rùa đang cố sức tập chạy. Một con Thỏ trông thấy, mỉa mai Rùa:

- Đồ chậm như sên. Mày mà cũng đòi tập chạy à?

- Anh đừng giễu tôi. Anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn? 

   Thỏ vểnh tai lên tự đắc:

- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó! 

   Rùa không nòi gi. Nó biết mình chậm chạp, nên cố sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo, mỉm cưởi.

   Nó nghĩ: ta chưa cần chạy vội, đợi Rùa gần tới đích, ta phóng cũng vừa.

   Nó nhởn nhơ trên đường, nhìn trời, nhìn mây. Thỉnh thoảng, nó lại nhấm nháp vài ngọn cỏ non, có vẻ khoan khoái lắm.

   Bỗng nó nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa chạy gần tới đích. Nó cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã tới đích trước nó.

                                                             Phỏng theo LA PHÔNG-TEN

* Ý nghĩa: Thỏ chủ quan, tự cao, tự đại nên đã thất bại trong cuộc chạy thi với Rùa.

Tags Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Có thể bạn quan tâm