Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện đã đọc , đã nghe : Kể câu chuyện về tính trung thực

Đề bài: Kể một cảu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về tính trung thực.

                                     Cái cân thủy ngân

1.  Có một nhà buôn nọ không bao lâu trở nên giàu có. Chẳng ai biết họ làm ăn thế nào, đành cho là người ta có hồng phúc. Thực ra là phường mua gian bán lận. Họ chế ra một cái cân, cán rỗng, trong đổ mấy giọt thủy ngân, hai đầu bít đồng, trông bề ngoài y như trăm nghìn cái cân khác. Thành ra, họ muốn cân già cũng được, muốn cân non cũng được, cân già thì nghiêng cán cân về đằng quả cân, mấy giọt thủy ngân chảy về phía ấy; cân non thì nghiêng cán cân về đằng đĩa cân, mấy giọt thủy ngân chảy về phía này. Cũng cái cân ấy, khi bán hàng thì khác mà khi mua hàng lại khác, bao giờ phần lợi cũng về họ. Ai kêu ca, họ nói trơn như nước chảy:

-  Thì các ông, các bà cứ xem mặt cân! Nó có thiên vị ai dâu! Chúng tôi buôn ngay bán thật, chỉ lấy công làm lãi, chứ hay gì cái thói lừa đảo, buôn năm bán mười! Tội để cho ai! Giàu như thế có bền đâu!

2.  Vợ chồng nhà ấy có hai đứa con trai, mặt mũi kháu khỉnh đáo để. Một hôm, chúng đau bụng rồi lăn đùng ra chết cả hai. Hai vợ chồng rầu rĩ, than ngắn thở dài, nghĩ bụng chắc mình ăn  thất đức nên trời báo. Một hôm, họ cùng nằm mơ thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, mặt mũi phương phi, đến mắng:

-   Chúng mày buôn bán lừa lọc, quen thói gian tham. Chúng mày che được mắt người trần, chứ không che được mất Thần, Phật. Chúng mày sớm biết mà sám hối , ăn ở thật thà, lo làm điều hay diều tốt thì Trời sẽ ngoảnh một lại, cho chúng mày hai đứa con khác mà nối dõi.

   Tỉnh dậy, hai vợ chồng ngồi bàn đi bàn lại, chần chừ hồi lâu rồi quyết bỏ cái cân tai ác ấy bằng cách đem chẻ cân. Khi chẻ ra, họ thấy trong cán cân có mấy giọt máu đỏ tươi.

                                                                                          Trương Chính kể

* Ý nghĩa: Sự gian xảo, không trung thực đã đem lại hậu quả xấu cho con người.