Đăng ký

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập bộ Cánh Diều: Soạn văn 6 mới

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập bộ Cánh Diều

      Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập là một một văn bản thông tin cung cấp cho chúng ta những kiến thức cần thiết về Hồ Chí Minh và văn bản Tuyên ngôn độc lập của Người. Cùng nhau soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập để hiểu rõ hơn những nội dung trên nhé!

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập bộ Cánh Diều- CungHocVui

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập soạn văn 6 mới

Đọc hiểu văn bản: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập

1. Chú ý ngày đăng tải bài viết?

-      Bài viết được đăng vào ngày 1/9/2018. Gần 73 năm kỷ niệm ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

2. Phần in đậm (sa - pô) có tác dụng gì?

-    Phần in đậm nhằm nêu lên nguyên nhân, hoàn cảnh mà Bác sáng tác và đọc Tuyên ngôn độc lập trước toàn thể dân tộc Việt Nam.

3. Quan sát kĩ hai bức ảnh?

-     Hai bức ảnh một là ảnh chân dung Bác đang đọc Tuyên ngôn độc lập một là quang cảnh quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

4. Phần 1 có tác dụng gì? 

-    Phần 1 nói về hoàn cảnh mà Bác chuẩn bị viết Tuyên ngôn độc lập

Xem thêm:

Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện: ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện lịch sử: chiến thắng sông Bạch Đằng

5. Những thông tin cụ thể nào cần chú ý trong phần 2?

-     Quá trình Bác sáng tác bản Tuyên ngôn độc lập

6. Những mốc thời gian trong bài

-     22/8/1945: Bác rời Tân Trào về Hà Nội

-     Tối 25/8: Bác đến Hà Nội, trú tại tầng 2 số 48 Phố Hàng Ngang

-    Sáng 26/8/1945: Người chuẩn bị bản Tuyên ngôn 

-    27/8/1945: Người lên kế hoạch công bố Tuyên ngôn độc lập

-    28 - 29/8/1845: Bác Hồ soạn thảo Tuyên ngôn độc lập

-    30/8/1945: Bác hội ý một số góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

-    31/8/1945: Bác chỉnh sửa, hoàn thiện Tuyên ngôn độc lập

7. Thông tin nào được nhắc đến ở phần 3?

-     Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Trả lời câu hỏi bài soạn Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập bộ Cánh Diều- CungHocVui

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập

1. Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập kể lại sự việc gì? Theo trình tự nào?

-    Văn bản kể lại quá trình Bác sáng tác ra bản Tuyên ngôn độc lập theo trình tự thời gian

2. Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản?

-     Phần sa - pô: Giới thiệu nguyên nhân, hoàn cảnh cho sự việc Bác Hồ sáng tác và đọc bản Tuyên ngôn độc lập

-     Phần 1: Giới thiệu hoàn cảnh và ý định khi Bác chuẩn bị viết Tuyên ngôn độc lập

-     Phần 2: Quá trình Tuyên ngôn độc lập ra đời và hoàn thiện

-     Phần 3: Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước dân ta.

3. Các mốc thời gian trong văn bản

Thời gian

Sự kiện

22/8/1945

Bác rời Tân Trào về Hà Nội

Tối 25/8

Bác đến Hà Nội, trú tại tầng 2 số 48 Phố Hàng Ngang

Sáng 26/8/1945

Người chuẩn bị bản Tuyên ngôn

27/8/1945

Người lên kế hoạch công bố Tuyên ngôn độc lập

28 - 29/8/1845

Bác Hồ soạn thảo Tuyên ngôn độc lập

30/8/1945

Bác hội ý một số góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập

31/8/1945

Bác chỉnh sửa, hoàn thiện Tuyên ngôn độc lập

14 giờ ngày 2/9/1945

Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình

4. Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm mục đích gì?

-     Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa sống động và cung cấp thêm thông tin xác thực cho văn bản

Xem thêm:

Soạn bài diễn biến chiến thắng Điện Biên Phủ

Soạn giờ Trái Đất bộ Cánh Diều soạn văn 6 mới

5. Thông tin nào trong văn bản là đáng chú ý nhất? Vì sao?

-     Quá trình hình thành và hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập là nội dung đáng chú ý nhất vì nội dung này được thể hiện trong phần lớn dung lượng của văn bản

6. Cách trình bày của tờ lịch

-    Tờ lịch chỉ nêu lên hoàn cảnh và sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập mà bỏ qua quá trình bản Tuyên ngôn được ra đời. Vì vậy mà chúng ta ít cảm nhận được ý nghĩa của lịch sử.