Đăng ký

Soạn bài Gà trống và Cáo - Soạn tiếng việt lớp 4

I. CÁCH ĐỌC

Giọng đọc vui dí dỏm thể hiện được tâm trạng và tính cách các nhân vật:

-  Gà: thông minh lời nói mềm mỏng ngọt ngào mà hù dọa dược Cáo.

-  Cáo: tinh ranh, xảo quyệt, giả giọng thân thiện vẫn mắc lỡm gà. Chú ý nhấn giọng một số từ: vắt vẻo, lõi đời, đon đả, xuống đây, kết thân, muôn phần, thiệt hơn, nào hơn, loan tin, hồn lạc phách bay, quắp đuôi, co cẳng, khoái chí.

GỢl Ý TÌM HIỂU BÀI

Câu 1.  Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất

  Để dụ Gà Trống xuống đất, Cáo đon đả mời Gà Trống xuống đất để mình báo cho nghe tin tức mới: từ nay muôn loài sống chung hòa bình kết thân với nhau. Gà hãy xuống để Cáo hôn Gà bày tỏ tình thân đó.

Câu 2. Vì sao Gà không nghe lời Cáo ?

  Gà không nghe lời Cáo vì Gà hiểu sau những lời ngon ngọt ấy là ác ý của Cáo chỉ muốn ăn thịt Gà.

Câu 3. Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để làm gì ?

 Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy đến để nhằm hù dọa Cáo. Cáo rất sợ chó săn. Tung tin có cặp chó săn cũng đang chạy đến để báo tin vui, Gà đã làm Cáo sợ hãi phải bỏ chạy lộ cả mưu gian.

Câu 4. Theo em tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích gì ?

 Tác giả viết bài thơ này nhằm mục đích khuyên người ta đừng vội tin những lời ngon ngọt.

Nội dung: Khuyên con người hãy cảnh giác và thông minh như Gà Trống, chớ tin lời mê hoặc ngọt ngào của kẻ xấu.